Eğer:

  • Kalıp ağrı yapıyor veya rahatsız ediyorsa,
  • Kalıptan kulak kiri temizlenemiyorsa,
  • Tüp sararırsa veya kırılmışsa,
  • İşitme cihazı düzgün ses ayarını engelleyecek şekilde ötüyorsa, işitme cihazı uzmanınıza (servis ) başvurunuz.
GOĞRU
YANLIŞ

Önemli not:
Temizlemeden önce kalıp ile işitme cihazını birbirinden daima ayırın. İşitme cihazınız hiç bir zaman suyla temas etmemelidir. Kalıp ve işitme cihazını birbirine monte ederken her ikisinin de kuru olduğuna emin olunuz. Kulak kalıbını işitme cihazına takarken:
Kalıp kıvrımı ile işitme cihazı kıvrımının birbirine uyumlu olmasına dikkat ediniz (Resme bakınız)