İstatistikler her 7 bireyden birinin tam olarak duyamadığını, her 10 bireyden birinin ise işitme cihazı yardımıyla duyabilecek derecede az duyduğunu ortaya koymaktadır.

Avrupa’da yapılan araştırmalar (1999, Maastricht işitme engeli raporu) işitme cihazı kullanmanın gerekli olduğu insanların sadece pek azının gerçekten işitme cihazı kullandıklarını ortaya koymuştur.

İşitme kaybının derecesi insandan insana değişiklik gösterir.

Çok iyi duyma ve tamamen sağır olma uçlarının arasında çok farklı derecelerde işitme kaybı seviyeleri mevcuttur. Bu seviyeleri tanımlamak için hafif, orta, ağır ve derin ifadeleri kullanılır. İşitme kayıpları çoğunlukla hafif ve orta seviyededir.
İşitme kaybının derecesi ne demektir ?

  • Hafif işitme kaybı : Hafif sesleri duyamama, gürültülü ortamlarda yapılan konuşmaları net biçimde anlamakta zorlanma
  • Orta işitme kaybı : Hafif ve göreceli yüksek volümlü sesleri duyamama, geri planında gürültü olan konuşmaları anlamakta zorlanma
  • Ağır işitme kaybı : Bazı sesler duyulabilmektedir, ancak işitme cihazı olmadan iletişim kurulması imkansızdır.
  • Derin işitme kaybı : Bazı çok yüksek sesler duyulabilmektedir, ancak işitme cihazı olmadan iletişim kurulması imkansızdır.